Kiegészítő anyagok
Ezen az oldalon olyan anyagokat talál, amelyek az önálló tanulást, ismétlést és gyakorlást segítik.

Az anyagok többsége több nyelven is elérhető.

Tartalom:

Instrukciók:

Itt a tankönyvben és a munkafüzetben található instrukciók fordítása tölthető le. Ezek segítségével a diákok akár önállóan is tanulhatnak, vagy könnyebben lépést tartanak az órán, és tanári segítség nélkül is bepótolhatják az elmulasztott órákon átvett tananyagot.

Megoldókulcs:

A megoldókulcs szintén azt a célt szolgálja, hogy a diákok önállóan is tudjanak dolgozni a könyvvel. Mivel a házi feladatukat önállóan is ellenőrizhetik, értékes időt takaríthatunk meg a tanórán, amely megoldókulcs hiányában az otthoni feladatok ellenőrzésével telne el.

 • Megoldókulcs a 9-786150-163413 ISBN számú tankönyvhöz: [ pdf ]
 • Megoldókulcs a 9-786150-163413 ISBN számú munkafüzethez: [ pdf ]
 • Megoldókulcs a 2022 decemberéig megjelent tankönyvhöz: [ pdf ]
 • Megoldókulcs a 2022 decemberéig megjelent munkafüzethez: [ pdf ]
 • Megoldókulcs a MagyarOK A1 kompakt kötethez: [ pdf ]

Szójegyzék fejezetek szerint

A dokumentumok a tankönyv és a munkafüzet szövegéhez készített betűrendes szójegyzékeket tartalmaznak.
A fejezetenkénti szójegyzékek angol, német, olasz, cseh, francia, (brazíliai) portugál és holland nyelven érhetők el. Az angol, német és olasz szójegyzék egy dokumentumban található. A cseh, a holland, a portugál és a lengyel szójegyzék külön dokumentumok.
A RÉGI szó a NEM 9-786150-163413 ISBN számú kötetekre vonatkozik.
A teljes szójegyzék angol, német, cseh, spanyol, szerb és francia változatban is letölthető. Az angol és a német szójegyzék egy dokumentumban található.

 • Teljes szójegyzék

  Hasznos kifejezések

  A Hasznos kifejezések a fejezetek utolsó oldalán található Hasznos kifejezések és mondatok kibővített változata.

  Digitális anyagok

  A LearningApps-szel készített feladatokkal online gyakorolhat.
  A RÉGI szó a NEM 9-786150-163413 ISBN számú kiadásokra vonatkozik.

  Az első nyolc fejezethez egy honlappal is gyakorolhat. A feladatokat Baumann Tímea készítette.
  FIGYELEM! A honlap anyagának tagolása eltér a 9-786150-163413 ISBN számú tankönyvétől. A 2. fejezet a tankönyv 2-3. fejezetének, a 3. fejezet a tankönyv 4. fejezetének, a 4. fejezet a tankönyv 5-6. fejezetének, az 5. fejezet pedig a tankönyv 7-8. fejezetének felel meg:

  Mérleg

  Az alábbiakban a MagyarOK A1+ tankönyv anyagának listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést.

  • Magyar-angol mérleg a 9-786150-163413 ISBN számú kiadáshoz: [ pdf ]
  • Magyar-angol mérleg a NEM 9-786150-163413 ISBN számú kiadáshoz: [ pdf ]

  Nehéz szavak kontextusban

  Ebben a füzetben azokat a szavakat gyűjtöttük össze ábécésorrendben, amelyek jelentése nagyban kontextusfüggő. Ehhez a MagyarOK A1+ tankönyvet használtuk nyelvi korpuszként, azaz a szavakat azokban a mondatokban adtuk meg, amelyekben a könyvben előfordulnak. Legtöbb esetben a szavak minden könyvbeli megjelenését feltüntettünk, hogy a tanuló minél több példán keresztül megfigyelhesse és megérthesse használatukat és jelentésüket.

  Szóképzés

  Ez a füzet a legfontosabb magyar képzők használatát mutatja be. A szóanyag a MagyarOK A1+ kötetre épül.

  A magyar szavak közül sok (hosszúsága miatt) elsőre ijesztőnek tűnhet a diákok számára. Minél korábban megismertetjük őket a képzők funkciójával, annál hamarabb képessé válnak a szavak elemzésére és jelentésük kikövetkeztetésére.

  A füzetet A1-es szinten, kezdettől fogva használhatjuk.

  Nyelvtan:

  Ez a füzet a munkafüzetben található nyelvtani összefoglalókat ismerteti idegen nyelven, ezzel is megkönnyítve a diákoknak az önálló tanulást és a tananyagban való tájékozódást.

  - A témákat szófaj szerint rendszereztük.
  - A nyelvtani anyag szemléltetését táblázatok segítik.
  - A magyarázatokban az egyszerű nyelvezet használatára tördekedtünk.
  - A fontos szabályokat kiemeltük.