Kiegészítő anyagok
Ezen az oldalon olyan anyagokat talál, amelyek az önálló tanulást, ismétlést és gyakorlást segítik.

Az anyagok többsége magyar-angol és magyar-német nyelven érhető el.

Tartalom:

Instrukciók:

Az első szekcióban a tankönyvben és a munkafüzetben található instrukciók fordítása tölthető le. Ezek segítségével a diákok akár önállóan is tanulhatnak, vagy könnyebben lépést tartanak az órán, és tanári segítség nélkül is bepótolhatják az elmulasztott órákon átvett tananyagot.

Megoldókulcs:

A megoldókulcs szintén azt a célt szolgálja, hogy a diákok önállóan is tudjanak dolgozni a könyvvel. Mivel a házi feladatukat önállóan is ellenőrizhetik, értékes időt takaríthatunk meg a tanórán, amely megoldókulcs hiányában az otthoni feladatok ellenőrzésével telne el.

Szójegyzék fejezetek szerint:

A dokumentumok a tankönyv és a munkafüzet szövegéhez készített betűrendes szójegyzékeket tartalmaznak.
A fejezetenkénti szójegyzékek angol, német, olasz, cseh, francia, (brazíliai) portugál és holland nyelven érhetők el. Az angol, német és olasz szójegyzék egy dokumentumban található. A cseh, a holland, a portugál és a lengyel szójegyzék külön dokumentumok.
A teljes szójegyzék angol, német, cseh, spanyol, szerb és francia változatban is letölthető. Az angol és a német szójegyzék egy dokumentumban található.

Hasznos kifejezések:

A Hasznos kifejezések a fejezetek utolsó oldalán található Hasznos kifejezések és mondatok kibővített változata.

Mérleg:

Az alábbiakban a MagyarOK A1+ tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést.

Nehéz szavak kontextusban:

Ebben a füzetben azokat a szavakat gyűjtöttük össze ábécésorrendben, amelyek jelentése nagyban kontextusfüggő. Ehhez a MagyarOK A1+ tankönyvet használtuk nyelvi korpuszként, azaz a szavakat azokban a mondatokban adtuk meg, amelyekben a könyvben előfordulnak. Legtöbb esetben a szavak minden könyvbeli megjelenését feltüntettünk, hogy a tanuló minél több példán keresztül megfigyelhesse és megérthesse használatukat és jelentésüket.

Szóképzés

Ez a füzet a legfontosabb magyar képzők használatát mutatja be. A szóanyag a MagyarOK A1+ kötetre épül.

A magyar szavak közül sok (hosszúsága miatt) elsőre ijesztőnek tűnhet a diákok számára. Minél korábban megismertetjük őket a képzők funkciójával, annál hamarabb képessé válnak a szavak elemzésére és jelentésük kikövetkeztetésére.

A füzetet A1-es szinten, kezdettől fogva használhatjuk.

Nyelvtan:

Ez a füzet a munkafüzetben található nyelvtani összefoglalókat ismerteti idegen nyelven, ezzel is megkönnyítve a diákoknak az önálló tanulást és a tananyagban való tájékozódást.

- A témákat szófaj szerint rendszereztük.
- A nyelvtani anyag szemléltetését táblázatok segítik.
- A magyarázatokban az egyszerű nyelvezet használatára tördekedtünk.
- A fontos szabályokat kiemeltük.

Erratum: