Bevezető &
mintaoldalak
A honlapnak ebben a részében a MagyarOK tankönyvcsalád második kötetéhez talál letölthető anyagokat.
Tartalom:

Bevezető:

A MagyarOK tankönyvcsalád négy kötetben juttat el a Közös Európai Referenciakeret kezdő szintjétől (A1) a haladó szintig (B2). A kötetek a szerzők által kidolgozott modellalapú nyelvtanítás módszerét követik. Ez a módszer a természetes nyelvhasználatot helyezi a középpontba, és a gyakorlás minden fázisában példát ad arra, hogy az anyanyelvi beszélők milyen nyelvi eszközökkel reagálnának az adott közléshelyzetben. A kommunikációközpontú, korpuszinformált tananyag minden készséget egyformán fejleszt, és szilárd grammatikai alapokat ad a továbbhaladáshoz.

Az anyagot egy YouTube csatorna is kiegészíti, ahol a tankönyv szövegeihez és szituációihoz kapcsolódó videókat talál.

  • A MagyarOK A2+ nyolc fejezetben tárgyal mindennapi élethelyzeteket, témaválasztásában az A2-es nyelvvizsgához igazodva. Az anyag teljes feldolgozása kb. 120-140 órát vesz igénybe. Változatos feladatokon keresztül tárgyalja a fontos szókincset, vezeti be és ismétli át a nyelvtani ismereteket. A fejezetek végén kiejtési gyakorlatokat, valamint a szókincs rendszerezését segítő hasznos mondatokat talál. Nézze meg a tankönyv 4. fejezetét!
  • A munkafüzet a nyelvkönyben bevezetett nyelvtani jelenségeket rendszerezi és mélyíti el. Nézze meg a munkafüzet 4. fejezetét!
  • A könyvekhez tartozó hanganyagot itt töltheti le.
  • A könyvekhez készült megoldókulcsok itt érhetők el.
  • A hatékony tanulást segítik a tankönyv szövegeire épülő, didaktizált videók a MagyarOK – Magyarul beszélni menő! YouTube csatornán.
  • A Tanári kézikönyv részletes módszertani javaslatokat ad az óravezetéshez és a munkalapok használatához, ezzel is megkönnyítve a felkészülést. Nézze meg a Tanári kézikönyv 4. fejezetét!
  • A Tanároknak készült rovatból letölthető munkalapok az órai felkészülést igyekeznek megkönnyíteni. A munkalapok többsége interaktív gyakorlatok segítségével szilárdítja meg a szókincset és a nyelvtani ismereteket. A munkalapok egy része tanórán kívüli csoportmunkára is használható. a 4. fejezethez tartozó munkalapokat!
  • A honlapon idegen nyelvű nyelvtani magyarázatok és szójegyzékek is találhatók, amelyek elsősorban a diákoknak nyújtanak segítséget a tanulásban. Ezeket itt tekintheti meg.

A MagyarOK második kötete azokat a mindennapi – szóbeli és írásbeli – kommunikációhoz nélkülözhetetlen témákat dolgozza fel, amelyek egyben az európai nyelvvizsgák témái is.

Azzal, hogy az A2-esnél némileg magasabb szintre juttat el, megkönnyíti az A2 és a B1-es szintek közötti átmenetet.

Mintaoldalak: