MagyarOK  A1+

MagyarOK A1+

A MagyarOK A1+ a szerzők által kidolgozott modellalapú nyelvtanítás módszerét megvalósító tankönyvcsalád első kötete. A módszer a természetes nyelvhasználatot helyezi a középpontba, és a gyakorlás minden fázisában példát ad olyan nyelvi eszközökre, amelyekkel az anyanyelvi beszélők reagálnának az adott közléshelyzetben. A kommunikációközpontú, korpuszinformált tananyag minden készséget egyformán fejleszt, és szilárd grammatikai alapokat ad a továbbhaladáshoz.

Az A1+ szint teljes feldolgozása kb. 120-140 órát vesz igénybe (otthoni tanulással együtt).

  • A MagyarOK A1+ tankönyv nyolc fejezetben tárgyal mindennapi élethelyzeteket, témaválasztásában a nyelvvizsgákhoz igazodva. Változatos feladatokon keresztül mutatja be a fontos szókincset és a nyelvtani ismereteket. A fejezetek végén kiejtési gyakorlatokat, valamint a szókincs rendszerezését segítő hasznos mondatokat talál. Nézze meg a nyelvkönyv 4. fejezetét!
  • A munkafüzet a nyelvkönyben bevezetett nyelvtani jelenségeket rendszerezi és mélyíti el. Nézze meg a munkafüzet 4. fejezetét!
  • A könyvekhez tartozó hanganyagot itt töltheti le.
  • A könyvekhez készült megoldókulcsok itt érhetők el.
  • A Tanári kézikönyv részletes módszertani javaslatokat ad az óravezetéshez és a munkalapok használatához, ezzel is megkönnyítve a felkészülést. Nézze meg a Tanári kézikönyv 4. fejezetét!
  • A Tanároknak készült rovatból letölthető munkalapok az órai felkészülést igyekeznek megkönnyíteni. A munkalapok többsége interaktív gyakorlatok segítségével szilárdítja meg a szókincset és a nyelvtani ismereteket. Egy részük tanórán kívüli csoportmunkára is használható.
  • A honlapon idegen nyelvű nyelvtani magyarázatok és szójegyzékek is találhatók, amelyek elsősorban a diákoknak nyújtanak segítséget a tanulásban. Ezeket a Kiegészítő anyagok rovatban tekintheti meg.
  • A hatékony, modellalapú tanulást segítik a tankönyv szövegeire épülő videók a MagyarOK – Magyarul beszélni menő! YouTube csatornán.
  • A MagyarOK A1+ 1-5. fejezetének anyagát interaktívan is lehet gyakorolni az aktiv-magyar-ok.hu honlapon.
  • A MagyarOK A1+ anyaga a Sketch Engine nyílt korpuszai között is megtalálható.