Üdvözöljük !
A MagyarOK tankönyvcsalád oldalán jár. A kötetekhez tartozó internetes anyagokat erről a honlapról töltheti le ingyen.

A MagyarOK tankönyvcsalád négy kötetben juttat el a Közös Európai Referenciakeret kezdő (A1) szintjétől a haladó (B2) szintig.
A kommunikációközpontú, korpuszalapú anyag minden készséget egyformán fejleszt, és szilárd grammatikai alapokat ad a továbbhaladáshoz. Egy-egy könyv feldolgozásához kb. 120-140 órára van szükség.

A könyvek és az online-anyagok

A honlap tartalmazza még:
 • a nyelvkönyvhöz és a munkafüzethez tartozó hangfelvételeket,
 • a nyelvkönyv és a munkafüzet megoldókulcsát,
 • idegen nyelvű nyelvtani magyarázatokat,
 • a nyelvkönyv és a munkafüzet többnyelvű szó- és kifejezésjegyzékét.
 • és még sok más kiegészítő anyagot.

Mitől különleges ez a tananyag?

 1. A tananyag erősen kommunikációközpontú, és számtalan életszerű közléshelyzetet teremt. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a hallás-, az olvasás- és az íráskészség valamint az interkulturális készségek fejlesztésére is.
 2. A könyv igen erőteljes progresszióval halad, mindig szem előtt tartva a tanulók valódi igényeit és szükségleteit. A hangsúly a hasznos szókincs és nyelvtani ismeretek közvetítésén van, amelyeket a könyv spirális szerkezetének köszönhetően a tanuló folyamatosan ismétel.
 3. Jól felépített fejezetek és a nyelvtani ismeretek áttekinthető rendszerezése segítenek abban, hogy a diákok követni tudják a tematikát, és egyedül is tudjanak dolgozni a könyvvel.
 4. A tankönyvbe és a tanári kézikönyvbe beépített internetes feladatok kezdettől fogva lehetővé teszik, hogy a diákok magyarul keressenek információkat, ezáltal egyre nagyobb biztonsággal mozogjanak a célnyelvi környezetben.
 5. A feladatok egy része interkulturális szemléletű. Amellett, hogy Magyarországról közölnek tudnivalókat, számtalan lehetőséget adnak arra, hogy a diákok saját kultúrájukat és országukat is bemutathassák.
 6. Végül, de nem utolsósorban az anyagok segítségével hatékony és élvezetes órák tarthatók. :)