Üdvözöljük !
A MagyarOK tankönyvcsalád oldalán jár. A kötetekhez tartozó internetes anyagokat erről a honlapról töltheti le.

A tankönyvcsalád négy kötetben juttat el a Közös Európai Referenciakeret kezdő (A1) szintjétől a haladó (B2) szintig.

A tankönyvcsalád a szerzők által kidolgozott modellalapú nyelvtanítás módszerét követi, minden készséget egyformán fejleszt, és szilárd lexikai és grammatikai alapokat ad a továbbhaladáshoz.

A tananyagcsomag részei

 • A tankönyv és a nyelvtani munkafüzet – ez az alfa és az omega. Erre épül minden. Itt rendelheti meg őket.
 • Az instrukciók, hasznos kifejezések fordításai, többnyelvű szójegyzékek, megoldókulcs (klikk a fenti vízszintes menüsorban a választott nyelvi szintre, majd a Kiegészítő anyagok menüpontra)
 • Tanári kézikönyv, munkalapok, tesztek, óratervek (klikk a választott szintre, majd a Tanárok menüpontra)
 • Több mint 12 óra hanganyag a fejezetekhez. Ezeket az Audió szekcióban találja (klikk a választott nyelvi szintre, majd klikk az Audió menüpontra).
 • Mintegy hetven videó az A1, A2 és B1 szintre (klikk a választott nyelvi szintre, majd a Videó menüpontra). Vagy itt a YouTube-on: Magyarul beszélni menő.
 • Digitális anyagok (klikk a választott nyelvi szintre, majd a Kiegészítő anyagok menüpontra, ezen belül pedig a Digitális anyagokra). Vagy itt.
 • A Sketch Engine-en elérhető a teljes MagyarOK korpusz. Így a keresett szavak használatára a MagyarOK korpuszában kereshetünk példákat egy-egy jelenségre vagy egy-egy munkalaphoz. A teljes korpuszban, de szintenként vagy fejezetenként is kereshetünk.
 • Digitális szókártyák a Memrise felületén több nyelven is megtalálhatók a szójegyzékek és a hasznos kifejezések az A1-es és A2-es tananyaghoz.
 • Posztereink hasznos és szemléletes teremdekorációk lehetnek. Rendelés itt.

A könyvek és az online anyagok

A honlap tartalmazza még:
 • a nyelvkönyvhöz és a munkafüzethez tartozó hangfelvételeket,
 • a nyelvkönyv és a munkafüzet megoldókulcsát,
 • a nyelvkönyvhöz és a munkafüzethez tartozó videók linkjeit,
 • idegen nyelvű nyelvtani magyarázatokat,
 • a nyelvkönyv és a munkafüzet többnyelvű szó- és kifejezésjegyzékét.
 • és még sok más kiegészítő anyagot.

Mitől különleges ez a tananyag?

 • A tankönyvcsalád a szerzők által kidolgozott modellalapú nyelvtanítás módszerét követi. Ez a módszer a természetes nyelvhasználatot helyezi a középpontba, és a gyakorlás minden fázisában példát ad arra, hogy az anyanyelvi beszélők milyen nyelvi eszközökkel reagálnának az adott közléshelyzetben. A tananyag minden készséget egyformán fejleszt, és szilárd grammatikai alapokat ad a továbbhaladáshoz.
 • A tananyag erősen kommunikációközpontú, és számtalan életszerű közléshelyzetet teremt. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a hallás-, az olvasás- és az íráskészség, valamint az interkulturális készségek fejlesztésére is.
 • A könyv igen erőteljes progresszióval halad, mindig szem előtt tartva a tanulók valódi igényeit és szükségleteit. A hangsúly a hasznos szókincs és nyelvtani ismeretek közvetítésén van, amelyeket a könyv spirális szerkezetének köszönhetően a tanuló folyamatosan ismétel.
 • Jól felépített fejezetek és a nyelvtani ismeretek áttekinthető rendszerezése segítenek abban, hogy a diákok követni tudják a tematikát, és egyedül is tudjanak dolgozni a könyvvel.
 • A tankönyvbe és a tanári kézikönyvbe beépített internetes feladatok kezdettől fogva lehetővé teszik, hogy a diákok magyarul keressenek információkat, ezáltal egyre nagyobb biztonsággal mozogjanak a célnyelvi környezetben.
 • A feladatok egy része interkulturális szemléletű. Amellett, hogy Magyarországról közölnek tudnivalókat, számtalan lehetőséget adnak arra, hogy a diákok saját kultúrájukat és országukat is bemutathassák.
 • Végül, de nem utolsósorban az anyagok segítségével hatékony és élvezetes órák tarthatók. :)