MagyarOK 
A1-es olvasókönyv

Olvasókönyv az A1-es szintre

  Az olvasókönyv a MagyarOK szerzői által kidolgozott modellalapú nyelvtanítás módszerét megvalósító füzetsorozat első kötete. A kiadvány a MagyarOK A1+ és a MagyarOK kompakt kiegészítéseként, de más tankönyvvel együtt és önállóan is használható.

 • A kiadvány hetven rövid, a mindennapi élethez kapcsolódó szöveget közöl, amelyeket szövegértési és szókincsbővítő feladatok követnek. A szövegek a MagyarOK A1 fejezeteit egészítik ki tematikusan. Egyrészt azt szemléltetik, mi az, amit a diák már el tud mondani az adott témával kapcsolatban, másrészt arra adnak modelleket, hogy ezeket a tartalmakat milyen nyelvi elemek segítségével tudja közölni.
  A szövegeket a nyelvtanuló modellként is használhatja saját írásos produktumaihoz.
 • A gyakorló oldalak olyan nyelvi jelenségeket is bemutatnak kontextusban, amelyek nehezen írhatók le szabályokkal, úgymint szórend, gyakori szavak és idiomatikus kifejezések. A feladatok segítségével a diák megfigyelheti és az aktív gyakorlás által elmélyítheti ezek használatát.
 • Az utolsó feladat pedig a MagyarOK nyílt korpusz használatára invitál, további lehetőséget adva a nyelvi elemek megfigyelésére.
 • Az utolsó oldal a legfontosabb szókincset Ez a rész egy oldalon foglalja össze. Az igéket piros színnel jelöltük, hogy a nyelvtanuló könnyebben megfigyelhesse a mondatok szórendjét.

  A változatos tartalmú kiadvány számos lehetőséget kínál arra, hogy a tanuló megszilárdítsa és némileg bővítse az A1-es szinthez kapcsolódó tematikus szókincsét, biztos alapokat adva ahhoz, hogy magasabb (A2-es) szintre léphessen.

 • A hangfelvételeket itt tudja letölteni (zip formátumban) :
  Hangfelvételek: 2. fejezet
  Hangfelvételek: 3. fejezet
  Hangfelvételek: 4. fejezet
  Hangfelvételek: 5. fejezet
  Hangfelvételek: 6. fejezet
  Hangfelvételek: 7. fejezet
  Hangfelvételek: 8. fejezet
 • A videófelvételeket itt érheti el.

 • Olvassa el a könyv Előszavát!
 • Nézze meg a 4. fejezetet!