B2+ bevezető &
mintaoldalak
Információk a MagyarOK tankönyvcsalád koncepciójáról mintaoldalakkal
Tartalom:

Bevezető:

A MagyarOK tankönyvcsalád negyedik kötete a Közös Európai Referenciakeret B2-es szintjénél valamivel magasabb szintre. Az anyagot változatlanul a modellalapú nyelvtanítás módszerei és az erőteljes, ugyanakkor fokozatos progresszió jellemzi. A tananyag elvégzéséhez 180-220 óra szükséges.

Témaválasztásunkban az európai nyelvvizsgákhoz igazodtunk, a témák bemutatásának és feldolgozásának módjában pedig a felnőtt és egyetemista nyelvtanulók intellektuális elvárásait tartottuk szem előtt.

  • A B2-es kötet 12 fejezetből áll, melyek alfejezetei tartalmilag kapcsolódnak egymáshoz.
  • A sokszínű témafelvetés mellett nagyobb hangsúlyt helyeztünk a különböző nyelvi regiszterek bemutatására.
  • Ennélfogva az olvasásra és hallgatásra szánt szövegek között nagyobb számban jelennek meg olyanok, melyek a különböző szövegfajták jellemzőit mutatják be.
  • A szövegek többsége autentikus forráson (újságcikken, közösségi oldalak anyagán, rádiófelvételeken, a szerzők által rögzített beszélgetéseken stb.) alapul.
  • A munkafüzet az eddig tanult nyelvtant ismétli át és bővíti néhány új elemmel.

Amint az előző kötetek megírása során, úgy itt is azt tartottuk szem előtt, hogy olyan eszközöket adjunk a nyelvtanulók kezébe, amelyek segítségével mihamarabb kompetens nyelvhasználóvá válhatnak. A spirális szerkezet továbbra is a tananyag egyik fontos jellemzője marad, ugyanakkor a visszatérő elemeket mindinkább a nyelvi funkciók határozzák meg.

  • A könyvekhez tartozó hanganyagot itt töltheti le.
  • A tankönyv megoldókulcsa itt érhető el, a munkafüzeté pedig itt.
  • A Tanári kézikönyv ezúttal általános módszertani javaslatokat ad az óravezetéshez és a munkalapok használatához, ezzel is megkönnyítve a felkészülést.
  • A Tanároknak készült rovatból letölthető munkalapok az órai felkészülést igyekeznek megkönnyíteni. A munkalapok többsége interaktív gyakorlatok segítségével szilárdítja meg a szókincset és a nyelvtani ismereteket. A munkalapok egy része tanórán kívüli csoportmunkára is használható.

Mintaoldalak: