Kiegészítő anyagok
Ezen az oldalon olyan anyagokat talál, amelyek az önálló tanulást, ismétlést és gyakorlást segítik.

Az anyagok többsége magyar-angol és magyar-német nyelven érhető el.

Tartalom:

Instrukciók:

Ebben a szekcióban a tankönyvben és a munkafüzetben található instrukciók fordítása tölthető le. Segítségükkel a diákok akár önállóan is tanulhatnak, vagy könnyebben lépést tartanak az órán, és tanári segítség nélkül is bepótolhatják az elmulasztott órákon átvett tananyagot.

Megoldókulcs:

A megoldókulcs szintén azt a célt szolgálja, hogy a diákok önállóan is tudjanak dolgozni a könyvvel. Mivel a házi feladatukat önállóan is ellenőrizhetik, értékes időt takaríthatunk meg a tanórán, amely megoldókulcs hiányában az otthoni feladatok ellenőrzésével telne el.

Szójegyzék fejezetek szerint:

Ezekkel a szójegyzékekkel a diákok fejezetről fejezetre bővíthetik és rendszerezhetik szókincsüket. A dokumentumok angol, német és lengyel nyelven érhetők el. Az A1+ kötet szójegyzékeiben már megjelent szavakat a terjedelem okán kihagytuk.

Hasznos mondatok:

Ebben a dokumentumban a fejezetek utolsó oldalán található Hasznos mondatok fordítását találja.

Digitális anyagok

A LearningApps-szel készített feladatokkal online gyakorolhat.

Mérleg:

Az alábbiakban a MagyarOK A2+ tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést.

Magyar-angol: Mérleg

Nehéz szavak kontextusban:

Ebben a füzetben azokat a szavakat gyűjtöttük össze ábécésorrendben, amelyek jelentése nagyban kontextusfüggő. Ehhez a MagyarOK A2+ nyelvkönyvet használtuk nyelvi korpuszként, azaz a szavakat azokban a mondatokban adtuk meg, amelyekben a könyvben előfordulnak. Legtöbb esetben a szavak minden könyvbeli megjelenését feltüntettünk, hogy a tanuló minél több példán keresztül megfigyelhesse és megérthesse használatukat és jelentésüket.

Magyar-angol: hamarosan elérhető

Nyelvtan:

Ez a füzet a munkafüzetben található nyelvtani összefoglalókat ismerteti idegen nyelven, ezzel is megkönnyítve a diákoknak az önálló tanulást és a tananyagban való tájékozódást.

- A témákat szófajok szerint rendszereztük.
- A nyelvtani anyag szemléltetését táblázatok segítik.
- A magyarázatokban az egyszerű nyelvezet használatára tördekedtünk.
- A fontos szabályokat kiemeltük.