Bevezető &
mintaoldalak
A honlapnak ebben a részében a MagyarOK tankönyvcsalád első kötetéhez talál szabadon letölthető és használható anyagokat.
Tartalom:

Bevezető:

A MagyarOK A1+ kötete 120-140 órában juttat el a Közös Európai Referenciakeret A1-es szintjénél valamivel magasabb szintre. A kommunikációközpontú anyag minden készséget egyformán fejleszt, és szilárd grammatikai alapokat ad a továbbhaladáshoz.

  • A MagyarOK A1+ tankönyv nyolc fejezetben tárgyal mindennapi élethelyzeteket, témaválasztásában a nyelvvizsgákhoz igazodva. Változatos feladatokon keresztül tárgyalja a fontos szókincset, és vezeti be a nyelvtani ismereteket. A fejezetek végén kiejtési gyakorlatokat, valamint a szókincs rendszerezését segítő hasznos kifejezéseket és mondatokat talál. Nézze meg a nyelvkönyv 4. fejezetét!
  • A munkafüzet a nyelvkönyben bevezetett nyelvtani jelenségeket rendszerezi és mélyíti el. Nézze meg a munkafüzet 4. fejezetét!
  • A könyvekhez tartozó hanganyagot itt töltheti le.
  • A könyvekhez készült megoldókulcsok itt érhetők el.
  • A Tanári kézikönyv részletes módszertani javaslatokat ad az óravezetéshez és a munkalapok használatához, ezzel is megkönnyítve a felkészülést. Nézze meg a Tanári kézikönyv 4. fejezetét!
  • A Tanároknak készült rovatból letölthető munkalapok az órai felkészülést igyekeznek megkönnyíteni. A munkalapok többsége interaktív gyakorlatok segítségével szilárdítja meg a szókincset és a nyelvtani ismereteket. A munkalapok egy része tanórán kívüli csoportmunkára is használható.
  • A honlapon idegen nyelvű nyelvtani magyarázatok és szójegyzékek is találhatók, amelyek elsősorban a diákoknak nyújtanak segítséget a tanulásban. Ezeket itt tekintheti meg.

A MagyarOK első kötete az A1-es szint fölé juttat el, és azokat a mindennapi – szóbeli és írásbeli – kommunikációhoz nélkülözhetetlen témákat dolgozza fel, amelyek egyben az európai nyelvvizsgák témái is.

Mintaoldalak: